Java - Hur man läser JSON-fil som sträng

I det här inlägget kommer vi att titta på hur man läser en JSON-fil som en strängvariabel i Java. Detta är ibland användbart, särskilt i API-testning när du vill POST en JSON-nyttolast till en slutpunkt.

Du kan lägga JSON-nyttolasten i en fil och sedan läsa JSON-filen som en sträng och använda den som brödtext för en POST-begäran.

Läs JSON-fil som sträng

Anta att vi har en JSON-fil på följande plats:

src/test/resources/myFile.json

{ 'name':'David', 'age':30, 'hobbies':['Football','Cooking','Swimming'], 'languages':{'French':'Beginner','German':'Intermediate','Spanish':'Advanced'} }

Då kan vi använda följande Java-kod för att läsa ovanstående JSON-fil som String:

import java.nio.file.Files; import java.nio.file.Paths; public class ReadJsonAsString {
public static void main(String[] args) throws Exception {
String file = 'src/test/resources/myFile.json';
String json = readFileAsString(file);
System.out.println(json);
}
public static String readFileAsString(String file)throws Exception
{
return new String(Files.readAllBytes(Paths.get(file)));
} }

Produktion:{ 'name':'David', 'age':30, 'hobbies':['Football','Cooking','Swimming'], 'languages':{'French':'Beginner','German':'Intermediate','Spanish':'Advanced'} }