Java Loop Through List

I den här handledningen tittar vi på fem olika sätt vi kan iterera genom en ArrayList i Java. Från och med Java 8 kan vi använda forEach-metoden liksom iteratorklassen för att slinga över en ArrayList.

Looping över en ArrayList

Det finns främst 5 olika sätt att slinga över en ArrayList

  1. Klassisk för loop
  2. Advanced For Loop
  3. Iterator
  4. While Loop
  5. ForEach (Java 8)

Låt oss först skapa en ArrayList som ska användas i loopexemplen:

import java.util.ArrayList; import java.util.List; public class LoopOverArrayExamples {
private List fruitBasket = new ArrayList(0);
public void addFruitsToBasket() {
fruitBasket.add('Apple');
fruitBasket.add('Banana');
fruitBasket.add('Pear');
fruitBasket.add('Mango');
} }

Relaterad:

Använda Classic For Loop

for (int i=0; iSystem.out.println(fruitBasket.get(i)); }

Advanced For Loop

for(String fruit : fruitBasket) {
System.out.println(fruit); }

Använda Iterator

Iterator fruitIterator = fruitBasket.iterator(); while (fruitIterator.hasNext()) {
System.out.println(fruitIterator.next()); }

Använda While Loop

int i = 0; while (i < fruitBasket.size()) {
System.out.println(fruitBasket.get(i));
i++; }

ForEach (Java 8)

fruitBasket.forEach( (fruit) ->
System.out.println(fruit) );